Riiminka

Tietosuojaseloste, Privacy Policy

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 24.9.2018
Riimingan verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjä

Riiminka Design // Onemanband OMB
Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
puh. +358 400 888311

Y-2104157-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vastuu- ja yhteyshenkilö: Arto Pajunen
puh. +358 400 888311

3. Rekisterin nimi

Riimingan verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasrekisteriä pidetään tilausten käsittelyä ja asiakassuhteen hoitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

- asiakkaan etu- ja sukunimi
- asiakkaan osoite
- asiakkaan puhelinnumero
- asiakkaan sähköpostiosoite
- tilatut nimekkeet ja tilausmäärät
- tilauksen maksaja
- tilauspäivämäärä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan kautta tilanneet asiakkaat osoitteessa: https://www.riiminka.fi/

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tilaajan tietoja ei julkaista eikä luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Riiminka Design käsittelee vain heille osoitettujen tilausten tilaustiedot, ja rekisteriin talletettuja tietoja käsittelevät vain yrityksen henkilökuntaan kuuluvat, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. Tietojen tarkastus- ja poisto-oikeus

Tilaaja voi tarkistaa tai poistaa tietonsa asiakasrekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Kiitos lukemisesta!


Privacy Policy

Personal Data Act (523/99) Section 10

Date of loading: 12.1.2019
Riiminka online shop

1. Controller


Riiminka Design // Onemanband OMB
Cygnaeuksenkatu  2, 40100 JYVÄSKYLÄ
tel. +358 400 888311

Y-2104157-3 / VAT FI21041573

2. Person in charge of registration and / or contact person


Responsible & Contact: Arto Pajunen
tel. +358 400 888311

3. Name of the registry


Customer register of Riiminka online store

4. Purpose of processing personal data (purpose of the register)


The customer register is kept for order processing and customer relationship management.

5. Content of the register


- the first and last name of the customer
- Customer address
- Customer's telephone number
- Customer's email address
- Subscribed names and order quantities
- Payer of the order
- Order date

6. Regular sources of information


Customers ordering via e-commerce: https://www.riiminka.fi/

7. Regular disclosure of data and transfer of data outside the EU or the European Economic Area


Subscriber information is not published or disclosed to third parties.

8. Principles of Registry Security


Riiminka Design only deals with ordering information for orders that are addressed to them, and only those of the Company's staff who process personal information and passwords that process the Saved Data.

9. Right to verify and delete information


The subscriber can check or remove his or hers data from the customer register by contacting the registry administrator.

Thank You for reading this!

Ostoskorisi on tyhjä